Welkom bij van der Steen Security

van der Steen Security is een jonge dynamische beveiligingsorganisatie die al enige jaren actief is in de beveiligingsbranche in al zijn facetten.

Beveiliging is het treffen van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen maar ook van binnenuit. Beveiliging is een manier risico's te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

De noodzaak tot beveiliging, alsmede de mogelijkheden tot en beperken van het realiseren ervan wordt geregeld in wetten en regels.

Het beveiligingen vraagt dus meer kennis en inzicht.

We verlenen onze diensten aan zowel de particuliere als publieke sector.

Wij voldoen aan alle wettelijke eisen.